Presentable Absolution - Good Hearted Woman

Personlig utveckling

Posted May 2, 2015, 5:50 a.m. By bernadette Tags: General

Personlig utveckling är A och O för de flesta människor vad gäller att leva ett meningsfyllt liv. Om man inte förändrar, utvecklar och utmanar sig själv, var hamnar man då i livet? Går man framåt eller stagnerar man bara? Jag tror att just personlig utveckling i samvaro med andra är viktigt - vi är ju trots allt flockdjur och det är genom relationer med andra människor som vi växer, utvecklar nya gömda sidor hos oss själva och blommar ut. Kan en människa utvecklas i isolering? Kanske under en kort tids självvald isolering med meditation, tänker jag.